se her

Quicktech

HVA VI GJØR

Quicktech startet i det små med et lavkostkonsept myntet på idéen om at det å kjøpe programmering fra utlandet burde kunne være billig og problemfritt samtidig. Vi bygget derfor opp et byrå i Brasil med egen norsk prosjektleder til stede hver dag, som håndterte dialogen mellom utviklere og kundene hjemme. Konseptet slo an, og vi utvidet både stab og konsept. For tiden er vi ca 10 årsverk med fast ansettelse, i tillegg til at vi har et bredt nettverk med freelancere og andre miljøer som kan tilkalles ved ekstra behov. Vi jobber etter en helhetlig modell der vi liker å investere sammen med kundene og ha "skin in the game".

Teknisk partner

Vi er en løsningsorientert ressurs. Spørsmålet er ikke hvor mye det koster, men hva du ønsker å oppnå. Det er mange veger til Rom, og sammen finner vi den raskeste.

Teknologi

Ofte går det mindre enn 2 år fra vi har første kontakt med en teknologi, til den er fullstendig integrert og dominerer arbeidsdagen vår. Internett utvikler seg i en rasende fart, og derfor er vi også vant med å snu oss fort.

Metodologi

Vi trives i prosjekter hvor vi får lov til å jobbe agilt. Oppgavelister, backloger og evt burndowns er tilgjengelige for kunden til enhver tid, og tidsbruk på hver oppgave rapporteres på ukentlig eller månedlig basis.

Kulturforståelse

Vi bruker mye energi på å sørge for at partene forstår hverandre, og at våre medarbeidere vet hvordan vår kunde tenker. Kulturell forståelse er nøkkelen til lavt tidsbruk.

Lokalisering

Våre brasilianske kontorer er strategisk plassert i et område med god tilgang til kvalifisert arbeidskraft. Vi er konkurransedyktige i det lokale arbeidsmarkedet, og opplever svært lite gjennomtrekk.

Utveksling

I oppstarten av nye samarbeid vil vi alltid foreslå utveksling av personell. Dette bidrar enormt til gjensidig forståelse, og gjør at samarbeidet oppleves mer som å ha en kollega på hjemmekontor enn en leverandør i et fjernt land.

Timebank

Vi kan tilby en fleksibel timebank-ordning med innebygget rentefri kreditt på 3x månedsbeløpet. Dette gir total kostnadskontroll, samtidig som du kan ta ut arbeidskraften når du trenger den.

Vi løser det

Det er forskjell på å levere arbeidskraft, og å levere løsninger. Vi har bygget en virksomhet på å få til mye med lite og kan i mange tilfeller bidra med kapitalisering, offentlige støtteordninger, romslig nedbetaling eller en kombinasjon av disse.

Teknisk Profil

Ting vi trives med i år

Skal vi ta en prat?

Ring 374 07 222 eller bruk skjemaet under så kommer Magnus innom deg en dag!

Kontaktskjema

Bli oppringt

Karriere

Markens gate 8, 4611 Kristiansand

Enhet 1: Rua Arthur Siqueira, 150, Bragança Paulista - SP - 12916-000

Enhet 2: Avenida Artêmio Dorsa, 140, Bragança Paulista - SP - 12916-200